Зар нэмэх

Үнэт зүйлс

 

ЗАБИ дүрэм

Бид энгийн гэлтгүй хэрэглээ бүрийг ойлгомжтой, сонирхолтой бүр зугаатай байлгана. Хүн бүр аливаа юмыг өөр өөр өнцгөөс хардаг учраас ажилтан, хэрэглэгч, хамтрагч бүгд шинэлэг санаагаа хуваалцах эрхтэй.
 
Бид хэвшсэн хэм хэмжээнээс хазайж, бусдаас ялгаатай, аливаа хүлээлтийг даван биелүүлэх хэмжээний бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хүргэхийн төлөө ажиллана. Бусдаас өвөрмөц, эсрэг сэтгэж хэрэглэгчдээ гайхшруулахын төлөө тэмүүлнэ.
 
Бид Дэлхийн зах зээлийг тогтмол судалж, онлайн бизнесийн шилдэг шийдэлүүдийг нэвтрүүлсэнээр хэрэглэгч, харилцагч нартаа бизнес, хамтын ажиллагааны цоо шинэ гарцуудыг бий болгоно. Бид хэрэглэгчид, харилцагчид болон ажилчдынхаа нууцлалын хадгалж, үр ашгийг хамгийн өндөр байлгахад чиглэж ажилладаг.
 
Бид хүн бүрд хүндлэлтэй байх үүднээс компанийн бүх үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргалтын утга санаа, тайлбарыг нээлттэй байлгана. Манай хэрэглэгчид, ажилчид, хамтрагчид бидний үйл ажиллагааг нээлттэй харж мөн шүүмжлэх эрхтэй.