Ангилал

Ангилал

Сургалтын хэлбэр
Сургалтын хугацаа
Хичээллэх цаг
Сургалтын түвшин
Анги дүүргэлт
Сурах бичиг
Үнэмлэх, сертификат
Ажлын байранд зуучлах эсэх
Бартер хийх эсэх
Хямдралтай эсэх
Төлбөр, үйлчилгээний хөлс
Дүүрэг

Мэргэшүүлэх сургалт

280,000 ₮

  • 7 хоног
  • Ажлын өдрүүдээр
  • Мэргэжлийн түвшний

Эх үрсийн баярын урамшуулалтай сургалт

999 ₮

  • 1 сар
  • Цагаа сонгоно
  • Гүнзгий шат